Απολογιστικό Δελτίο Τύπου DOMOTEC 2017

Δελτίο Τύπου DOMOTEC 2017

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου FOODEXPO 2017

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου ARTOZA 2017

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου HORECA 2017

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Ελλήνων Κόσμημα 2017

Δελτίο Τύπου FOODEXPO 2017

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου 8η Διημερίδα & Έκθεση Επιχειρηματικότητα και Επικοινωνία Υγείας

Δελτίο Τύπου 15η ARTOZA 2017

Δελτίο Τύπου Ελλήνων Κόσμημα 2017

Δελτίο Τύπου 8η Διημερίδα & Έκθεση Επιχειρηματικότητα και Επικοινωνία Υγείας

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Mostra Rota - Δωρέκθεση 2017

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Athens Fashion Trade Show 2017

Δελτίο Τύπου HO.RE.CA. 2017

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Παρουσίες - Λαϊκή Τέχνη - Τέχνημα 2017

Δελτίο Τύπου Athens Fashion Trade Show 2017

Δελτίο Τύπου Mostra Rota - Δωρέκθεση 2017

Δελτίο Τύπου Παρουσίες-Λαϊκή Τέχνη-Τέχνημα 2017

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Greek Tourism Expo 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Κατοικίδια εν Δράσει 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Pets Today 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Global Oil & Gas Black Sea and Mediterranean

Δελτίο Τύπου Κατοικίδια Εν Δράσει 2016

Δελτίο Τύπου Pets Today 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Super Market-Mini Market-Περίπτερο 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Meat Days 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Mostra Rota Σεπτέμβριος 2016

Δελτίο Τύπου ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2016

Δελτίο Τύπου Global Oil & Gas Black Sea and Mediterranean 

Δελτίο Τύπου Super Market - Mini Market - Περίπτερο 2016

Δελτίο Τύπου Mostra Rota-Δωρέκθεση- Athens Fashion Trade Show-Το παιδί & το παιχνίδι Σεπτέμβριος 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου 10ου Συνεδρίου Νέας Δημοκρατίας

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016

Δελτίο Τύπου ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου MEDWOOD 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου DOMOTEC 2016

Απολογιστικό Δελτίου Τύπου ΔΥΟ Forum Διατροφή - Υγεία - Ομορφιά

Δελτίο Τύπου MEDWOOD 2016

Δελτίο Τύπου DOMOTEC 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου "Εκδήλωση για τα 15 χρόνια Λειτουργίας του ΔΑΑ"

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου FOODEXPO 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου 29η Ελλήνων Κόσμημα 

Δελτίο Τύπου FOODEXPO 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου  7η Διημερίδα & Έκθεση Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία Υγείας

Δελτίο Τύπου ΔΥΟ 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Climatherm Energy 2016

Δελτίο Τύπου 7η Διημερίδα & Έκθεση Επιχειρηματικότητα και Επικοινωνία Υγείας

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου HORECA 2016

Δελτίο Τύπου Ελλήνων Κόσμημα 2016

Δελτίο Τύπου Climatherm Energy 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Athens Fashion Trade Show 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Mostra Rota - Δωρέκθεση 2016

Δελτίο Τύπου HORECA 2016

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Retail Business Awards 2015

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Παρουσίες-Λαϊκή Τέχνη-Τέχνημα 2016

Δελτίο Τύπου Athens Fashion Trade Show 2016

Δελτίο Τύπου Mostra Rota-Δωρέκθεση 2016

Δελτίο Τύπου Retail Business Awards 2015

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Greek Tourism 2015

Δελτίο Τύπου Παρουσίες - Λαϊκή Τέχνη - Τέχνημα 2016

Δελτίο Τύπου MEDWOOD 2016

Δελτίο Τύπου Greek Tourism Expo 2015

Απολογιστικό Δελτίου Τύπου Supply Chain & Logistics 2015

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Meat Days-Dairy Expo-Frozen Food 2015

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Super Market - Mini Market - Περίπτερο

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Oil & Gas

Δελτίο Τύπου EFO 2015

Δελτίο Τύπου Super Market - Mini Market - Περίπτερο

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Athens Fashion Trade Show Σεπτέμβριος 2015

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Mostra Rota Σεπτέμβριος 2015

Δελτίο Τύπου Athens Fashion Trade Show 2015
Δελτίο Τύπου Mostra Rota - Δωρέκθεση - Το παιδί και το παιχνίδι 
Δελτίο Τύπου Global Oil & Gas Black Sea and Mediterrenean Exhibition and Conference 2015

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Food Expo 2015

Δελτίο Τύπου, Απολογιστικό, Ελλήνων Κόσμημα

Δελτίου Τύπου, Παράλληλες Εκδηλώσεις FOODEXPO 2015

Δελτίο Τύπου FOODEXPO 2015
Απολογιστικό Δελτίο Τύπου ΑΡΤΟΖΑ 2015

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου HO.RE.CA. 2015

Δελτίο Τύπου 6η Διημερίδα + Έκθεση- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ για Ιατρούς και Φαρμακοποιούς

Απολογιστικό Στοιχεία Athens Fashion Trade Show 2015 

Δελτίο Τύπου ΑΡΤΟΖΑ 2015 

Απολογιστικό Δελτίο Mostra Rota & Δωρέκθεση 2015

Απολογιστικό Δελτίο Λαϊκή Τέχνη , Τέχνημα - Παρουσίες 2015

Δελτίο Τύπου 6η Διημερίδα+Έκθεση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ για ιατρούς & φαρμακοποιούς

Δελτίο Τύπου HO.RE.CA. 2015

Απολογιστικό Δελτίο Greek Tourism Expo 2014

Απολογιστικό Δελτίο Meat Days - Dairy Expo - Frozen Food 2014

Απολογιστικό Δελτίο Pets Today & Pets In Action 2014

Δελτίο Τύπου Super Market Mini Market & Περίπτερο 2014

Δελτίο Τύπου Mostra Rota Δωρέκθεση Το παιδί & το παιχνίδι_Σεπτ.2014

Δελτίο Τύπου Κατοικίδια Εν Δράσει 2014

Δελτίο Τύπου Pets Today 2014

Δελτίο Τύπου Metropolitan Expo_Νέος εξοπλισμός Συνεδριακών Αιθουσών

Απολογιστικό Δελτίο ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014

Απολογιστικό Δελτίο 4 Τεχνικών Εκθέσεων Μαζί

Δελτίο Τύπου Femmina - Hellenic Shoe Fair Ιούνιος 2014

Δελτίο Τύπου DOMICATEC, ELECTROTEC, MEDWOOD και ΧΡΩΜΑ &

ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ – TOOLS 2014 

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Climatherm - Energy 2014

Δελτίο Τύπου MadWalk by Coca - Cola light - The Fashion Music Project 

Δελτίο Τύπου Food Expo 2014

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Ελλήνων Κόσμημα 2014 

Δελτίο Τύπου Climatherm - Energy 2014

Δελτίο Τύπου Femmina & Hellenic Shoe Fair Ιανουάριος 2014

Δελτίο Τύπου Mostra Rota - Δωρέκθεση Ιανουάριος 2014

Δελτίο Τύπου Παρουσίες - Λαϊκή Τέχνη- Τέχνημα 2014

Δελτίο Τύπου 9η HORECA 2014 

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου 2013
Δελτίο Τύπου Retail Business Awards 2013

Δελτίο Τύπου Food Expo 2014

Δελτίο Τύπου Χριστουγεννιάτικο Πάρκο Christmas - World 2013

Δελτίο Τύπου Απολογιστικό Meat Days - Dairy Expo 2013
Δελτίο Τύπου Femmina & Hellenic Shoe Fair_Σεπτέμβριος 2013

Δελτίο Τύπου Mostra Rota & Δωρέκθεση 2013
Δελτίο Τύπου Mini Market & Περίπτερο 2013 10/07/2013

Δελτίο Τύπου EHRA 2013 28/06/2013

Δελτίο Τύπου ECOTEC 2013 23/05/2013

Δελτίο Τύπου DOMICATEC 2013 23/05/2013

Δελτίο Τύπου 4η Εφοδιαστική Αλυσίδα 2013 26/04/2013

Δελτίο Τύπου - Α Τρίμηνο 2013

Δελτίο Τύπου ARTOZA 2013 04/04/2013

Δελτίο Τύπου Χρυσός Ασήμι 2013 29/03/2013

Δελτίο Τύπου Mostra Rota & Δωρέκθεση Ιανουάριος 2013

Δελτίο Τύπου FEMMINA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Δελτίο Τύπου Απολογισμός 2012

Δελτίο Τύπου 11η Κλαδική Έκθεση Ελληνικό Αλουμίνιο 2013

Δελτίο Τύπου DOMICATEC 2013

Δελτίο Τύπου ECOTEC 2013

Δελτίο Τύπου 8η HO.RE.CA 2013 27/03/2013

Δελτίο Τύπου Safety Expo 2013 12/03/2013

Δελτίο Τύπου Λαϊκή Τέχνη & Τέχνημα - Παρουσίες 31/01/2013

Δελτίο Τύπου Mini Market & Περίπτερο 2012

Δελτίο Τύπου ΗΛΕΚΤΡΟtec & Σαλόνι Φωτισμού 2012 

Δελτίο Τύπου Meat Days 2012 4/10/2012

Δελτίο Τύπου Mostra Rota & Δωρέκθεση Σεπτέμβριος 2012 

Δελτίο Τύπου FEMMINA Ιούνιος 2012 11/07/2012

Δελτίο Τύπου Ποσειδώνια 2012 06/06/2012

Δελτίο Τύπου Medwood 2012 02/05/2012

Δελτίο Τύπου Climatherm 2012 16/03/2012

Δελτίο Τύπου 7η HO.RE.CA. 2012 20/02/2012

Δελτίο Τύπου Mostra Rota Ιανουάριος 2012 18/02/2012

Δελτίο Τύπου Παρουσίες - Λαϊκή Τέχνη - Τέχνημα 2012 17/02/2012

Δελτίο Τύπου 43η Xenia 2011 24/01/2012

Δελτίο Τύπου 33ο Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι Αθηνών 2011 01/11/2011

Δελτίo Τύπου NOVA All Sports Show & Fashion 2011 31/10/2011

Δελτίο Τύπου Enery Photovoltaic 2011 12/10/2011

Δελτίο Τύπου Mostra Rota Σεπτέμβριος 2011 30/09/2011

Δελτίο Τύπου Graphica - Expo Pack 2011 13/05/2011

Δελτίο Τύπου Special Olympics Παγκόσμιοι Αγώνες Αθήνα 2011

Δελτίο Τύπου Metropolitan Expo Απολογιστικό 2010 4/11/2011

Δελτίο Τύπου 2η Domicatec 2011 24/03/2011

Δελτίο Τύπου 12η Artoza 2011 10/03/2011

Δελτίο Τύπου  Sweet Fashion Show 2011 10/03/2011

Δελτίο Τύπου Χρυσός - Ασήμι 2011 23/02/2011

Δελτίο Τύπου Mostra Rota Ιανουάριος 2011 31/01/2011

Δελτίο Τύπου Παρουσίες - Λαϊκή Τέχνη - Τέχνημα 2011 25/01/2011

Δελτίo Τύπου Auto Show 2010 11/01/2011

Δελτίο Τύπου Retail Business Awards 2010 15/12/2010

Δελτίο Τύπου 42η Xenia 2010 09/12/2010

Δελτίο Τύπου AUTO SHOW 11/11/2010

Δελτίο Τύπου 32ο Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι Αθηνών 2/11/2010

Δελτίο Τύπου ΗΛΕΚΤΡΟTEC 2010 08/10/2010

Δελτίο Τύπου 1ου Εξαμήνου 2010

Δελτίο Τύπου 44ης Mostra Rota 27/09/2010

Δελτίο Τύπου "Forum L'Oreal Professionnel" 25/05/2010

Δελτίο Τύπου Climatherm 2012 19/05/2010

Δελτίο Τύπου 12η Artoza 2011 19/05/2010

Δελτίο Τύπου MCCANN WORLDGROUP Περιοδία Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 13/05/2010

Δελτίo Tύπου Medwood 2010 07/05/2010

Δελτίο Τύπου Εκδήλωσης Michelin Pilot Sport 05/05/2010

Δελτίο Τύπου Παρουσίασης Παγκοσμίου Κυπέλλου Αθήνα 9/04/2010

Δελτίο Τύπου Syskevasia 2010 - Plastica 2010 - Chem 2010 - Ecolink 2010 09/04/2010 

Δελτίο Τύπου 49ης Linea Bianca 22/03/2010

Δελτίο Τύπου Domicatec 2010 09/03/2010

Δελτίο Τύπου 23ης IFDTEX 22/02/2010

Δελτίο Τύπου 43ης Mostra Rota 06/02/2010

Δελτίο Τύπου Κορμός 04/02/2010

Δελτίο Τύπου Παρουσίες - Λαϊκή Τέχνη - Τέχνημα 2010 19/01/2010

Δελτίο Τύπου Bike & Run Expo 2009 11/01/2010

Δελτίo Τύπου 41η Xenia 15/12/2009

Δελτίο Τύπου Fetec - Logistic 01/12/2009

Δελτίο Τύπου Pet Shop Boys Pandemomium Tour 2009 25/11/09

Δελτίο Τύπου 31ο Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι Αθηνών 2/11/09

Δελτίο Τύπου Όμιλου Φουρλή

Δελτίο Τύπου Kosmocar 16/10/09

Δελτίο Τύπου 42ης Mostra Rota 13/10/09

Δελτίο Τύπου 48ης Linea Bianca 01/10/09

Δελτίο Τύπου 2ου Τριμήνου 2009

Δελτίο Τύπου Graphica - Expo Pack 05/06/09

Δελτίο Τύπου Athens International 01/06/09

Δελτίο Τύπου Εγκαινίων 12/05/09

Παρουσίαση Metropolitan Expo 05/05/09

Δελτίο Τύπου Metropolitan Expo 05/05/09

Δελτίο Τύπου Metropolitan Expo 16/03/09

Δελτίο Τύπου Metec 26/03/09

Δελτίο Τύπου 22η IFDTEX Φεβ. 2009

Δελτίο Τύπου Mostra Rota Ιαν. 2009

Δελτίο Τύπου Παρουσίες Ιαν. 2009

Δελτίο Τύπου Λαϊκη Τέχνη - Τέχνημα Ιαν. 2009

 

  • HELP
  • Ανά έτος
  • Ανά μήνα

ufi member
created by NorthEffect