ΑΙΘΟΥΣΕΣ

 

Το Κέντρο διαθέτει τέσσερις (4) μεγάλες στεγασμένες αίθουσες, που συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός ευρύχωρου κεντρικού διαδρόμου.

 

Χαρακτηριστικά

 

 

Αίθουσα 1

Αίθουσα 2

Αίθουσα 3

Αίθουσα 4

Μικτή επιφάνεια

12.000 τ.μ.

12.500 τ.μ.

13.050 τ.μ.

6.200 τ.μ.

Ελεύθερο ύψος

7 μ.

7 μ.

7 μ.

12 μ.

 

Υποδομές - Παροχές

 

Σύστημα κλιματισμού (ψύξη - θέρμανση)

Σύστημα πυρασφάλειας - πυρανίχνευσης

Επιδαπέδιο σύστημα ηλεκτρολογικών παροχών

Υποσταθμός ΔΕΗ - Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε ειδικά δωμάτια δίπλα στις εκθεσιακές αίθουσες - Η/Ζ

Επιδαπέδιο σύστημα υδραυλικών παροχών (ύδρευση - αποχέτευση)

Βιομηχανικό δάπεδο αντοχής σημειακού φορτίου 10 t

Ασύρματο Internet

Ηχητική  - μεγαφωνική εγκατάσταση

Γενικός φωτισμός 140 Lux

BMS (Building Management System)

Δυνατότητα ανάρτησης από την οροφή

Info points (1 ανά αίθουσα)

Είσοδοι κοινού

4 είσοδοι (ανοιγόμενα ρολλά) πλάτους 5 μ. έκαστη στις αίθουσες 1, 2 και 3

3 είσοδοι (ανοιγόμενα ρολλά) πλάτους 5 μ. στην αίθουσα 4

Πόρτες πρόσβασης - Έξοδοι κινδύνου

16 - 20 μεταλλικές πόρτες & 5 μεγάλα ρολλά (περιμετρικά της κάθε αίθουσας)

Cafe

2 cafe στο μέσο της κάθε αίθουσας εκατέρωθεν

1 cafe στο μέσο της αίθουσας 4

Wc

2 χώροι υγιεινής (WC) στο μέσο της κάθε αίθουσας εκατέρωθεν με ειδικές θέσεις ΑΜΕΑ

1 χώρος υγιεινής (WC) στο μέσο της αίθουσας 4 με ειδικές θέσεις ΑΜΕΑ

Εργοταξιακοί νιπτήρες (2 ανά αίθουσα)

 

  • HELP
  • Ανά έτος
  • Ανά μήνα

ufi member
created by NorthEffect